ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γνωστικό Αντικειμένο: Πληροφορική,  TO ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ DELPHI

Όνομα Αρχείου: TO ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ DELPHI

ζητησέ το με e-mail (foititis@mail.com)

Απεστάλη by jo

Γνωστικό Αντικειμένο: Πληροφορική,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙAΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Όνομα Αρχείου: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ζητησέ το με e-mail (foititis@mail.com)

Απεστάλη by jo

Γνωστικό Αντικειμένο: Πληροφορική, ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όνομα Αρχείου: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ζητησέ το με e-mail (foititis@mail.com)

Απεστάλη by mania

Αναζήτηση στον ιστότοπο