ΒΡΑΒΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙA ΣΤ. ΡΕΣΤΗ (10-11-2009)

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑ ΡΕΣΤΗ, επιθυμώντας να συμβάλουν στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για αναβάθμιση της παιδείας στα μείζονα ζητήματα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, προκηρύσσουν διαγωνισμό για την απονομή των πρώτων ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΡΕΣΤΗ. Συγκεκριμένα προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εκπόνηση πρωτότυπων μελετών με αντικείμενο: α) ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία και β) πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μαθητών των ελληνικών σχολείων σε θέματα πολιτισμού με έμφαση στη μουσική, τα εικαστικά και το θέατρο. Το συνολικό ποσόν των Βραβείων ανέρχεται σε 30.000 € για κάθε κατηγορία μελετών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.sfm.gr/ipotr/default_2009.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-02-2010

 

AΘΛΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ(30-10-2009)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2008-09, διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με τίτλο «Άθλον Βασιλείου Μαλάμου» ποσού Ευρώ 3.150,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Ελλης Χας Βασ. Μαλάμου, Λίνας Τσαλδάρη και Σπύρου Μαλάμου, στην καλλίτερη εκδοθείσα ή ανέκδοτη μελέτη ερευνητικού χαρακτήρα στον τομέα των επιδημιολογικών νόσων


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-04-2010

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ(30-10-2009)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2008-09, διαγωνισμό για τη βράβευση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίου Παπανικολάου, πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, στη Βιολογία, Ιατρική ή και στις δύο επιστήμες. Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε Ευρώ 2.934,70 Διδακτορικές διατριβές δε γίνονται δεκτές.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-04-2010

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ (30-10-2009)

Χορήγηση βραβείου σε πρωτότυπη εργασία στην παθολογία. Η έρευνα θα πρέπει να έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα και ο ερευνητής θα πρέπει να είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-04-2010

 

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ (28-08-2009)

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για την εκπόνηση πρωτότυπων μελετών για το έτος 2010.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.latsis-foundation.org/pbf/uploads/file/Call%20for%20Projects%202010.doc

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-09-2009

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (22-08-2009)

Η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο της καθιέρωσης βραβείου για την προαγωγή των Κοινοβουλευτικών Θεσμών με την ονομασία «Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικής μελέτης με θέμα: «Η συμβολή του Ελευθέριου Βενιζέλου στη συγκρότηση της Ελλάδος ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους».


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.parliament.gr/enhmerwsh/details.asp?textID=9002278

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-12-2011

 

ΕΜΠ - ΜΕΚΔΕ (16-08-2009)

Το Ε.Μ.Π. και η Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. προκηρύσσουν δύο βραβεία για τις καλύτερες εργασίες τελειοφοίτων και μεταπτυχιακών σπουδαστών καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Μ.Π. και των άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/6th_conference/6th_conference_awards.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-03-201ο

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείου για την καλύτερη διπλωματική εργασία στο πεδίο "Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών"


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/dipl_17_9_2008.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-201ο

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείου για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/msc_17_9_2008.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2011

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείου για την καλύτερη διδακτορική εργασία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/phd_17_9_2008.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείου για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο "Διεπιστημονικές καινοτομικές λύσεις μεγάλων προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ολοκληρωμένης τους Ανάπτυξης


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/prokyr_koinotomes_lyseis.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2011

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείου για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο "Παραδοσιακές Περιβαλλοντικά Φιλικές Κατασκευαστικές και Παραγωγικές Τεχνικές και Τεχνολογίες στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/prokyr_periballontiks_filikes_katask.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2011

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείου για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο "Φύση και Πολιτισμός στις Ορεινές Περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/prokyr_fysh_politismos.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2011

 

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(16-08-2009)

Προκήρυξη βραβείων για καλύτερη διπλωματική εργασία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, διδακτορική εργασία καθώς και ερευνητικές εργασίες


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ntua.gr/MIRC/prokyr_idryma/prokyr_vraveiwn_17_9_2008.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κοιτάξτε στις "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

 

ΒΡΑΒΕΙΟ Π. ΠΕΡΡΑ (16-08-2009)

Χορήγηση βραβείου σε αποφοίτους της Σχολής Ναυπηγών από τη δωρεά του καθ. Παπανικολάου Σε έναν/μία Απόφοιτο της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με την προϋπόθεση το θέμα της Διπλωματικής του/της Εργασίας να εμπίπτει στον Τομέα των δραστηριοτήτων του αποθανόντος Καθηγητή δηλαδή στην: 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 2. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 772 1426, 210 772 1409

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-1ο-2009

 

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο