ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (13-10-2009)

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή πρωτοτύπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφίας για το έτος 2009, για το περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.hellenicnavy.gr/contests.asp

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009

 

ECOLE POLYTECHNIQUE (16-08-2009)

Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε φοιτητές που δεν έχουν τη γαλλική υπηκοότητα και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια πανεπιστημιακών σπουδών σε κλάδους των θετικών επιστημών ή της μηχανικής. Οι εν λόγω φοιτητές πρέπει να έχουν διακριθεί για τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις τους στα μαθηματικά και/ ή στη φυσική


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 3398 600

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-1ο-2009

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο