Αρχείο άρθρων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2009-10-30 23:05
Αποστολή και Νομική Υπόσταση του ΕΑΠ   Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της...
>>

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2009-10-13 19:47
Ένας οδηγός για ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό.    1. Απαιτούμενα προσόντα Όταν κάποιος σκέπτεται να μεταβεί στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι σημαντικό να γνωρίζει εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τις επιλεγείσες μεταπτυχιακές σπουδές.   Για να...
>>

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

2009-10-06 21:41
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τη παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το N.3328/01-04-2005 (Α’ 80) -όπως...
>>

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2009-10-01 21:17
Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση (Φ.Ε.Κ....
>>

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

2009-09-28 14:43
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (ΦΕΚ Β’ 874) - με τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β’ 1289/2006) – όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ....
>>

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2009-2010

2009-09-28 01:17
Σας γνωστοποιούμε ότι οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 1 του ν.3282/2004 (Α΄ 208) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), του άρθρου 16 του...
>>

Η ΔΡΑΣΗ "ΔΙΟΔΟΣ"

2009-09-24 17:22
Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές και τα μελη του εκπαιδευτικού  προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.   Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και...
>>

ΑΤΟΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

2009-09-23 22:35
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 360 προβλέπει την παροχή ατόκων χρηματικών δανείων στους φοιτητές που κάνουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πλήροφορίες δίνονται στις φοιτητικές μέριμνες των πανεπιστημίων.   Άρθρο 1 Δικαιούχοι και...
>>

Είδη: 1 - 8 από 8

Αναζήτηση στον ιστότοπο