ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

  ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  (02-12-2009)


 

ΜΠΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.teiser.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-12-2010 

 

 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  (28-11-2009)


 

ΜΠΣ:   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.ionio.gr/~postgrad/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-01-2010 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  (28-11-2009)


 

ΜΠΣ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.fks.uoc.gr/greek/docs/pmsedu2009i.html  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-01-2010 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (04-11-2009)


 

ΜΠΣ:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3350&tmima=103&categorymenu=7&mode=thread&order=0&thold=0ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-01-2010 

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
(01-11-2009)


 

ΜΠΣ:  1. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 4. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 5. Εκπαίδευση Ενηλίκων 6. Σπουδές στην Εκπαίδευση 7. Διαχείριση Τεχνικών Έργων 8. Διασφάλιση Ποιότητας 9. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 11. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 12. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 16. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 17. Διαχείριση Αποβλήτων 18. Τεχνολ. υλικού και λογισμικού: Συστ. Διάχυτων Υπολογισμών 19. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 20. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 21. Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ 22. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 23. Διοιίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 24. Τραπεζική 25. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 26. Σχεδιασμός Φωτισμού: Πολυμέσα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.eap.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-12-2009 

 

  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(21-10-2009)


 

ΜΠΣ:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.msmfull.aueb.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-01-2010 

 

  
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(19-10-2009)


 

ΜΠΣ:  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://bnp.bio.auth.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-01-2010 

   

 

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο