Η ΔΡΑΣΗ "ΔΙΟΔΟΣ"

2009-09-24 17:22

Η δράση ΔΙΟΔΟΣ διευκολύνει τους σπουδαστές και τα μελη του εκπαιδευτικού  προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

Βασικός στόχος της δράσης ΔΙΟΔΟΣ είναι η προώθηση και ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στις εμπορικές πρακτικές της αγοράς, τηρώντας τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

 

Στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://diodos.gsrt.gr/

Πίσω

Αναζήτηση στον ιστότοπο