ΑΡΧΕΙΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από τα χωριά του Πηλίου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2103838577

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-06-2009

 

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές σε αποφοίτους λυκείων του Δήμου Καρδαμύλων, του Νομού Χίου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2272350013-2272350031

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-07-2009

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές που φοιτούν στο ΕΜΠ και  κατάγονται από το Γοργογύρι Τρικάλων


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2107721820

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-06-2009

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Χορήγηση 3 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην προϊστορική ή την κλασσική αρχαιολογία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1548&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2009

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου διεθνούς δικαίου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1547&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-06-2009

 

ΙΚΥ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Λ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Χορήγηση 3 υποτροφιών σε πτυχιούχους ελληνικών ιατρικών σχολών για κλινική έρευνα ιατρών στο εξωτερικό 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/content/gr/greek-scholarships/klhrod/nikolaid/prokiriksi.doc

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-2009

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Χορήγηση είκοσι υποτροφιών σε φοιτητές πανεπιστημίων εσωτερικού καταγόμενων από την Πελοπόννησο 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ypepth.gr/docs/prok__triantafyllidh_bas_spoyd_08_09_090508.doc

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06-2009

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΣ

Χορήγηση έξι υποτροφιών σε φοιτητές πανεπιστημίων εσωτερικού  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ypepth.gr/docs/prok_bellioy_bas_spoyd_08_09_090514.doc

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ Π & Ε ΜΙΧΕΛΗ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε αποφοίτους του τμήματος Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 28310- 77211, 77215, 77216

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-06-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΥΦΩΝ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε αντικείμενα θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-9847576

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-06-2009   


 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.latsis-scholarships.gr/article_detail.asp?e_l=1&lan=1&e_cat_serial=&e_cat_id=135&e_article_id=262

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-07-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους ελληνικών ιατρικών σχολών για κλινική έρευνα ιατρών στο εξωτερικό 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/portal/gr/announcements/detailedAnn_GR_Window?action=2&annId=49

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-2009

    

 ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές καταγόμενους από το Δήμο Καρδαμύλων του Ν. Χίου 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2271044045

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-06-2009


 

  ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

Χορήγηση δύο υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.melinamercourifoundation.org.gr/page_1_4_gr.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΖΩΝΟΥ

χορήγηση υποτροφιών για προτπυχιακές σπουδές ανεξαρτήτως αντικειμένου σε φοιτητές καταγόμενους από το Δήμο Σιάτιστας του Νομού κοζάνης 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 24650-23302

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-05-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.stasinopoulos-foundation.gr/default.asp?pid=4&la=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6009800

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-05-2009

<

 ΙΔΡΥΜΑ ΑΦΩΝ Π.ΜΠΑΚΑΛΑ

Χορήγηση είκοσι υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό και Χορήγηση τριάντα υποτροφιών για σπουδές στην Ελλάδα σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.bakalas-foundation.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-04-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε φοιτητές καταγόμενους από τη Ναύπακτο


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2634023383

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2009

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

χορήγηση χορήγηση μίας υποτροφίας στον κλάδο του Ελληνικού Αστικού Δικαίου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1492&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-04-2009

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

χορήγηση δύο υποτροφιών κλάδο των Οικονομικών Επιστημών


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1490&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2009

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΛΗ

Χορήγηση μίας υποτροφίας για προπτυχιακές ή για  μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο οποίος θα έχει φοιτήσει και αποφοιτήσει από τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Καρδαμύλων, Ν. Χίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6984704327

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2009

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

χορήγηση δύο υποτροφιών ετήσιας διάρκειας για μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εξωτερικό


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.sfm.gr/ipotr/default_2009.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2009

 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

χορήγηση υποτροφιών  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30 -04- 2009, 11-05-2009

  

 ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΜΕΡΗ

χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές ανεξαρτήτως αντικειμένου σε φοιτητές καταγόμενους από τη Ζαγορά


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2421093501

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-04-2009

 

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές ανεξαρτήτως αντικειμένου σε φοιτητές καταγόμενους από τη Γορτυνία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2106519102

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-04-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε φοιτητές καταγόμενους από τη Ναύπακτο


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2634023383

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-04-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIκα!

χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.vrika.org/visitors/content/blogcategory/22/96/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-05-2009

 

VRIκα!

χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.vrika.org/visitors/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-05-2009

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ REVOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Χορήγηση δύο ετήσιων υποτροφιών σε πτυχιούχους ΑΕΙ, για τη μεταπτυχιακή τους εργασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-8976000

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

Αναζήτηση στον ιστότοπο