ΕΑΠ

 

ΜΠΣ:  1. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας 4. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία 5. Εκπαίδευση Ενηλίκων 6. Σπουδές στην Εκπαίδευση 7. Διαχείριση Τεχνικών Έργων 8. Διασφάλιση Ποιότητας 9. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής 11. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων 12. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 13. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 14. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 15. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 16. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών 17. Διαχείριση Αποβλήτων 18. Τεχνολ. υλικού και λογισμικού: Συστ. Διάχυτων Υπολογισμών 19. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 20. Διοίκηση Μονάδων Υγείας 21. Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ 22. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 23. Διοιίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 24. Τραπεζική 25. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 26. Σχεδιασμός Φωτισμού: Πολυμέσα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.eap.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-12-2009 

Αναζήτηση στον ιστότοπο