ΕΜΠ

 

ΔΔ:  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://foititis.webnode.com/_files/200000013-0f53f104e1/prok.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της προκήρυξης  

ΔΔ: ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ece.ntua.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3A2009-07-09-09-21-15&catid=37%3A2008-04-03-15-00-44&Itemid=55&lang=el

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-09-2009 

Αναζήτηση στον ιστότοπο