ΕΡΕΥΝΑ

 

 ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (30-11-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310-277315

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-01-2010

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  (08-11-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για έρευνα

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.eib.org/about/partners/universities/index.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(25-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές - ερευνητικές σπουδές στην κλινική ογκολογία στο εξωτερικό

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.hesmo.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009

 

 MARIA CURIE (22-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για έρευνα

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://www.ncp-people.gr/calls.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-12-2009 και 31-12-2009

 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(12-10-2009)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς ή ομογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές-τριες, υποψηφίους/ες διδάκτορες και νέους/ες ερευνητές/τριες Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, δέκα (10) υποτροφίες τρίμηνης διάρκειας, για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του (υποτροφίες «Αριστοτέλης»).

Επίσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψηφίους/ες διδάκτορες των Σχολών και των Τμημάτων του, τριάντα (30) συνολικά υποτροφίες εκ των οποίων δύο (2) θα χορηγηθούν σε οικονομικούς μετανάστες με γονείς μόνιμα εγκαταστημένους στην Ελλάδα.

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://press.auth.gr/news/wordpress/?p=11260

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-11-2009 

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
(27-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για έρευνα στον τομέα της ψυχιατρικής  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://www.iky.gr/IKY/content/gr/greek-scholarships/klhrod/zaousi/prokiriksi.doc

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2009 

 

 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ   (17-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για έρευνα στην Ελβετία 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vgrc/embath/schogr.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-10-2009

 

 DAAD   (17-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για έρευνα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://ic.daad.de/athen/stipendiengr.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-12-2009

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  (07-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών σε γαστρεντερολόγους ή ειδικευόμενους γαστρεντερολόγους ή ιατρόυς συναφούς προς τη γαστρεντερολογία ειδικότητος ή ασχολούμενων με το πεπτικό ή Διαιτολόγων για μετεκπαιδευση ή έρευνα στο εξωτερικό


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.eligast.gr/ell/news/2009/07/06/#479

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2009

   

 ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT  (07-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για έρευνα στην Αμερική  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.fulbright.gr/frameset.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-11-2009

   

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  (06-08-2009)

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφίας σε έναν (1) Συνεργαζόμενο-η Ερευνητή-τρια με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ' του ν. 1514/85, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2919/01, για το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, με το εξής γνωστικό αντικείμενο:

"Τεχνολογία έξυπνων κεραιών και συστήματα πολλαπλών - εισόδων πολλαπλών - εξόδων (ΜΙΜΟ)"  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.demokritos.gr/jobs.asp?job_id=173

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-09-2009

 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  (06-08-2009)

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφίας σε δύο (2) Συνεργαζόμενους Ερευνητές με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ' του ν. 1514/85, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2919/01, για το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Αισθητήρες / Μικροσυστήματα

2. Διεργασίες Μικροηλεκτρονικής / Διατάξεις  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.demokritos.gr/jobs.asp?job_id=172

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-09-2009

 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"  (06-08-2009)

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφίας σε δύο (2) Συνεργαζόμενους Ερευνητές με προσόντα ερευνητή της βαθμίδας Δ' του ν. 1514/85, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2919/01, για το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

1. Συνθετική παρασκευή και αξιολόγηση πεπτιδίων με πιθανή εφαρμογή στη διάγνωση ασθενειών

2. Ανοσοανάλυση - Βιοαισθητήρες - Βιοαναλυτικά Μικροσυστήματα  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.demokritos.gr/jobs.asp?job_id=174

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-09-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ  ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Χορήγηση υποτροφιών για  προ-διδακτορική ή μετα-διδακτορική έρευνa. Η υποτροφία έχει σκοπό την υποστήριξη ενός έτους έρευνας και γραπτής μελέτης προκειμένου να ολοκληρωθεί μια διατριβή ή μία μονογραφία από ένα προχωρημένο υποψήφιο διδάκτορα ή έναν νέο μέσου επιπέδου ερευνητή.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.bodossaki.gr/Default.aspx?id=1068&nt=18&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Χορήγηση 18 υποτροφιών για έρευνα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/greek-scholarships/loipes/ikyda.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2009

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους ελληνικών ιατρικών σχολών για κλινική έρευνα ιατρών στο εξωτερικό 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/portal/gr/announcements/detailedAnn_GR_Window?action=2&annId=49

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-2009

    

Αναζήτηση στον ιστότοπο