ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΜΠΣ:  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.bio.uth.gr/mscs/msc1/msc-1.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-11-2009 

 

ΜΠΣ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ: 1. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/319-20090731-pms-vet

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009 

 

ΜΠΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.bio.uth.gr/postgraduate/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-09-2009 

 

ΜΠΣ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.pe.uth.gr/spsy/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2009 

 

ΜΠΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.civ.uth.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-08-2009 

 

ΜΠΣ:  ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.pe.uth.gr/msc/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=53&lang=el

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-11-2009  

 

ΜΠΣ:  ΧΩΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/307-20090706-civil

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-08-2009 

 

ΜΠΣ:  ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/306-20090703-pms-tmxppa

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009 

 

ΜΠΣ:  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/306-20090703-pms-tmxppa

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009 

 

ΜΠΣ:  ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/306-20090703-pms-tmxppa

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009

 

ΜΠΣ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.dyntar.prd.uth.gr/dm1.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-06-2009

 

ΜΠΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.arch.uth.gr/mps/index.php?q=node/4

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-06-2009

  

ΜΠΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/261-20090424-pms

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-05-2009

 

ΜΠΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uth.gr/genannounce/256-20090410-pms

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-06-2009

 

ΜΠΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/proc.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-05-2009

  

ΜΠΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.econ.uth.gr/Spoudes.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-05-2009


 

ΜΠΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.podepro.prd.uth.gr/gr/prokirixi09.asp

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-06-2009

Αναζήτηση στον ιστότοπο