ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ: ΕΛΛΑΔΑ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 25 - 27/09/2009

ΠΛΗΡΟΦΟΙΕΣ: https://www.chemistry.upatras.gr/greenchem2009/gr/

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο