ΙΟΝΙΟ

 

ΜΠΣ:   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.ionio.gr/~postgrad/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-01-2010 

ΜΠΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://di.ionio.gr/msc/news/1-announcements/7-news-1.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-09-2009 

ΜΠΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.dflti.ionio.gr/el/node/1146

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02-10-2009 

ΜΠΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www2.dflti.ionio.gr/trasco/Προκηρύξεις%20κοινού%20ελληνογαλλικού%20ΠΜΣ%202009-2010.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-09-2009

ΜΠΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ionio.gr/depts/music/gr/program/sub/pms.php

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-09-2009

Αναζήτηση στον ιστότοπο