ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΔΔ:  1. DNA ΘΡΑΥΣΗ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 2. DNA ΠΟΙΟΤΗΤΑ 3. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΤΡΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ HSP70 4. ΑΠΟΠΤΩΣΗ     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uoi.gr/gr/postgraduate/postdoc-detail.php?pdc_id=26

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-01-2010

ΔΔ:  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 5. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.env.uoi.gr/index.php

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Επικοινωνήστε με το πανεπιστήμιο  

ΔΔ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.cs.uoi.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-09-2009 

Αναζήτηση στον ιστότοπο