ΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΣ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.fks.uoc.gr/greek/docs/pmsedu2009i.html ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-01-2010
 

ΜΠΣ:  1.ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 4. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 4.ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.philology.uoc.gr/postgraduate/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009 
 

ΜΠΣ: ΟΠΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://optics-vision.med.uoc.gr/anitem.cfm?AnnID=1412

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-10-2009 
 

ΜΠΣ:  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.chemistry.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-09-2009  
 

ΜΠΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.history-archaeology.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-09-2009 

ΜΠΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.history-archaeology.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-09-2009  
 

ΜΠΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.history-archaeology.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-09-2009

ΜΠΣ: Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ/ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.history-archaeology.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-09-2009 

ΜΠΣ:  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.fks.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-09-2009 

ΜΠΣ: 1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 2. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 4. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, 5. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.philology.uoc.gr/postgraduate/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009

ΜΠΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.soc.uoc.gr/political/el/programma_spoudwn_PMS.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-07-2009 

ΜΠΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.math.uoc.gr:1080/Members/kalopsik/anakoinwseis/prosklisi_MPS_09_10

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009 

ΜΠΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.fks.uoc.gr/greek/docs/pms_themke.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009 

ΜΠΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://mph.med.uoc.gr/applications2009-2010.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009 
 

ΜΠΣ: ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://bioethics.fks.uoc.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-05-2009


ΜΠΣ: ΦΩΤΟΝΙΚΗ & ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://gradstudy.physics.uoc.gr/2/index.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-07-2009


ΜΠΣ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://gradstudy.physics.uoc.gr/1/index.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-07-2009


ΜΠΣ: ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.csd.uoc.gr/files/common/docs/gr_fr.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2009

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο