ΚΡΗΤΗ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ: ΕΛΛΑΔΑ/ ΚΡΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 15 - 18/10/2009

ΠΛΗΡΟΦΟΙΕΣ: https://www.edc.uoc.gr/index.php?id=5,0,0,1,0,0

Αναζήτηση στον ιστότοπο