ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

 HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY   (24-12-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.hau.edu.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-01-2009

 

 ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (30-11-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310-277315

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-01-2010

 

 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ  (28-11-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από τα Ιωάννινα 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 26510-26279

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-01-2009

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ  (10-11-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή  μεταπτυχιακές σπουδές σε δημότες του Δήμου Πυλαίας

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2313-302659

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-12-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   (10-11-2009)

Xορήγηση υποτροφιών για  μεταπτυχιακά στη σχολή δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, John F. Kennedy, στο Harvard

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.kokkalisfoundation.gr/page.ashx?pid=8&cid=21&qcid=19&mid=22

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-01-2010

 

 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  (06-11-2009)

Xορήγηση σε πτυχιούχους Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως. Οι ανωτέρω υποτροφίες, θα δοθούν στον κλάδο της Παιδιατρικής.

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1643&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-01-2010

 

 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  (06-11-2009)

Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Μaster's Degree ή Διδακτορικό) στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Καναδά, Αγγλία, Γαλλία ή Γερμανία) στον κλάδο της Μαθηματικής Επιστήμης

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1644&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-02-2010

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ. ΞΑΓΟΡΑΡΗ  (29-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ypepth.gr/el_ec_category4998.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02-12-2009

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΒΕΛΛΙΟΥ  (29-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ypepth.gr/el_ec_category4998.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-12-2009

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ  (29-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές καταγόμενους από την Ήπειρο

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ypepth.gr/el_ec_category4998.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-12-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  (25-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές καταγόμενους από τη Μαντίνεια

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-3218048

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-11-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ Π. ΚΑΤΣΕΑ - ΣΠΑΝΔΟΥ 
(25-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από το Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310-359400

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-11-2009

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(25-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές - ερευνητικές σπουδές στην κλινική ογκολογία στο εξωτερικό

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.hesmo.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. ΑΓΝΑΝΤΗ  (14-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακες σπουδές ή μεταδιδακτορική έρευνα στην ορθοπεδική

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  26510-07002

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-11-2009 

 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(12-10-2009)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς ή ομογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές-τριες, υποψηφίους/ες διδάκτορες και νέους/ες ερευνητές/τριες Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, δέκα (10) υποτροφίες τρίμηνης διάρκειας, για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του (υποτροφίες «Αριστοτέλης»).

Επίσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα χορηγήσει σε αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψηφίους/ες διδάκτορες των Σχολών και των Τμημάτων του, τριάντα (30) συνολικά υποτροφίες εκ των οποίων δύο (2) θα χορηγηθούν σε οικονομικούς μετανάστες με γονείς μόνιμα εγκαταστημένους στην Ελλάδα.

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://press.auth.gr/news/wordpress/?p=11260

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-11-2009 

 

 ΙΔΡΥΜΑ Ν. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ  (03-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ποντιακή καταγωγή

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  2310-271812

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-11-2009 

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   (01-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  210-3218048

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-11-2009 

 

 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ  (01-10-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη Ναυτιλία 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  210-4291159

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-12-2009 

 

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ε. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ  (27-09-2009)

Χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην ηλεκτρολογία 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 25510-64601

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: επικοινωνήστε με το φορέα 

 

 ΙΔΡΥΜΑ Ι. ΠΑΤΕΡΑ  (26-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές καταγόμενους από τη Χίο 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-4291093-4

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-10-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ   (21-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.latsis-scholarships.gr/article_detail.asp?e_l=1&lan=1&e_cat_serial=&e_cat_id=135&e_article_id=264

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-10-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ   (21-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 22410-34056

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-10-2009

 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ   (21-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από την Κάλυμνο


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-7288455

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-10-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  (21-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών μεταπτυχιακές σπουδές σε πρώην υποτρόφους του ιδρύματος


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-3218048

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-11-2009

 

 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  (21-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για  μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από το Νομό Δωδεκανήσου 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 22410-74555

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-2009

 

 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ   (17-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Ελβετία 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vgrc/embath/schogr.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-10-2009

 

 DAAD   (17-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, θερινά μαθήματα, μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, πρακτική εξάσκηση 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://ic.daad.de/athen/stipendiengr.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-12-2009

 

 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (15-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την τοπική αυτοδιοίκηση


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310-277641

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-10-2009

   

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  (15-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών από το ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές σ' Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/portal/gr/announcements/detailedAnn_GR_Window?action=2&annId=58

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-12-2009

   

 ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT  (07-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Αμερική 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.fulbright.gr/frameset.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-01-2010

   

 ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ (05-09-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε καταγόμενους από τη Ναύπακτο 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 26340-23383

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-10-2009

   

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ (22-08-2009)

Το Εργαστήριο Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας (Τμήμα Βιοχημείας) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ θα διαθέσει δύο υποτροφίες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, για μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού Διπλώματος. Γενικό ερευνητικό αντικείμενο των διατριβών θα είναι η πολύπλευρη μελέτη μεμβρανικών πρωτεΐνών του ανθρώπου (με έμφαση στους νικοτινικούς υποδοχείς της ακετυλοχολίνης) και ο ρόλος τους σε υγεία και νόσο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.pasteur.gr/184/article_2082.aspx

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (16-08-2009)

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ και για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε αποφοίτους των Σχολών του ΕΜΠ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 9469600

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-09-2009

 

ERNST & YOUNG

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA international, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ey.com/GR/en/Home

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΡΕΑΣ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στον τομέα πληροφορικής από την Κυβέρνηση της Κορέας  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ypepth.gr/docs/xorhghsh_ypotrofiwn_ston_tomea_plhroforikhs_apo_thn_kybernhsh_ths_koreas_090713.doc

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-07-2009

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε προπτυχιακούς υποτρόφους του κληροδοτήματος Θ. Μανούση  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-3689132-4

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: επικοινωνήστε με το πανεπιστήμιο στα παραπάνω τηλέφωνα

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΑΘ. ΜΑΤΑΛΑ

Πρόσληψη δύο (2) μεταπτυχιακών υποτρόφων, φοιτητών ή φοιτητριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, εκ των υποτρόφων του Ιδρύματος που πήραν πτυχίο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008 και 2008-2009. Ειδικά για τους άρρενες υποψηφίους που υπηρέτησαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία κατά τα έτη 2007, 2008, 2009, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι πήραν πτυχίο το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, μετά την αφαίρεση του χρόνου της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Η ως άνω υποτροφία αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της χώρας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.matalas-foundation.gr/diagonismoi.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02-10-2009

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Χορήγηση υποτροφιών για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος  CSAP


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.hsss.gr/csap/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-08-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ  ΑΘ. ΜΠΟΤΣΗ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7245550, 210 7239291

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-07-2009

 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα στα εξής συγκεκριμένα θεσμικά θέματα: 1. Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών και ο ρόλος του Κράτους (π.χ. της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή) στην διατήρηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς. Στόχος: επανεξέταση των κανόνων υπό τους οποίους λειτουργεί η αγορά πετρελαιοειδών, προτάσεις για αλλαγές με τις οποίες θα διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, σε σχέση και με το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2. Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα στον κλάδο Πρατήριων Υγρών Καυσίμων – παθογένεια και προτάσεις. (Αριθμός πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα, διαρθρωτικά προβλήματα, επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, βιωσιμότητα και προτάσεις ορθολογικοποίησης / αριστοποίησης). 3. Μέθοδοι και πρακτικές για αλλαγή/βελτίωση νοοτροπίας/συμπεριφοράς των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας με σκοπό την αυτοδέσμευση και στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων σ’ όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των Πετρελαιοειδών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.seepe.gr/site/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-10-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΑΣΜΠΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ-ΜΠΑΣΜΠΑ

Χορήγηση  υποτροφιών σε: α) μία αριστούχο ιατρό μικροβιολόγο, ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχο Ελληνικού Πανεπιστημίου, καταγόμενη από τον Νομό Ροδόπης, Ιωαννίνων ή Κοζάνης , για μεταπτυχιακές σπουδές (Clinical Microbiology) διάρκειας 12 μηνών, στη Mayo Clinic, στο Rochester,Minnesota, ΗΠΑ. β) Σε δύο αριστούχους ιατρούς, γυναίκες ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχους Ελληνικού Πανεπιστημίου, καταγόμενες από το Νομό Ροδόπης, Ιωαννίνων ή Κοζάνης , για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μικροβιολογία ή σε παρεμφερή ειδικότητα, διάρκειας 12 μηνών, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της επιλογής τους.

 

Επίσης: α) Σε μαθητή /μαθήτρια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, καταγόμενο/η από τον Νομό Ροδόπης, Ιωαννίνων ή Κοζάνης , διάρκειας 12 μηνών. β) Σε έναν/μία απόγονο των μαθητών της ΑΛΦΑ (Α) τάξεως της σειράς 1945-1948 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (μαχίμων και μηχανικών) και του Γεωργίου Μόραλη , πρώτου επιτηρητού της ίδιας τάξεως, απόφοιτο Ελληνικού Πανεπιστημίου, ηλικίας έως 28 ετών (35 ετών, αν πρόκειται περί ιατρού), για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε κλάδο της επιλογής του/της.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.kozani.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=691&Itemid=2

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-07-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2009-2010 για πτυχιούχους Πανεπιστημίων προερχομένους από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και κατά προτίμηση στους Τομείς: Γεωπονίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Νεοελληνικής Φιλολογίας και Αρχαιολογίας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/greek-scholarships/loipes/thraki.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009

 

 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Χορήγηση 3 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές ιατρικών σχολών και 1 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.estia-ns.gr/page.asp?pid=3

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-09-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/greek-scholarships/loipes/preox.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-06-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στο χώρο της διατροφής – υγειάς ή της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.iad.gr/ver2/site/content.php

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-07-2009

 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές με την οικονομικη επιστήμη θέμα 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/e60a7b804e5ce9ab8019a0459fc0c1ad/007+%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%91+%CE%92%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5+2009-2010+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e60a7b804e5ce9ab8019a0459fc0c1ad

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-07-2009

  

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από το Κόρθιο,  Άνδρου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2282061354

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-07-2009

 

 ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από τα χωριά του Πηλίου


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2103838577

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-06-2009

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:  1. παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου 2. θεραπευτικές χρήσεις αρχέγονων κυττάρων σε καρδιά και αγγεία 3. ανίχνευση της ευάλωτης αθηρωματικής πλακάς  


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.elikar.gr/news.php?id=7&PHPSESSID=e2fc73cc61983e96b7c008f9f53898ac

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-09-2009

 

 ΟΜΙΛΟΣ EUROMEDICA

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον τομέα της θεραπείας των νεοπλασματικών παθήσεων 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 3216000

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-07-2009

  

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές που κατάγονται από τα Ιωάννινα και σε γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών, των επιστημών υγείας και των θετικών επιστημών 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2651036517

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30-08-2009

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Χορήγηση 3 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην προϊστορική ή την κλασσική αρχαιολογία


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1548&nt=105&lang=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2009

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή του δ

Αναζήτηση στον ιστότοπο