ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΠΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ecedu.upatras.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009
 

ΜΠΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.cais.upatras.gr/Lists/List2/Attachments/776/prok_sese_2009.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-09-2009
 

ΜΠΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.cais.upatras.gr/Lists/List2/Attachments/777/MixanikonOlokliromenaSistimata09.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-09-2009
 

ΜΠΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.math.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-05-2009

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο