ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΜΠΣ: ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.maritime-unipi.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=901&Itemid=1&lang=el

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-06-2009

 

ΜΠΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/11_nea.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-06-2009


 

ΜΠΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.unipi.gr/pmsdes/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-06-2009

 

ΜΠΣ: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.ted.unipi.gr/index.html?https://www.ds.unipi.gr/msc.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-06-2009

 

 


ΜΠΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://stat.unipi.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29-05-2009

   


ΜΠΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://195.251.230.197/msc/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

  


ΜΠΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.unipi.gr/akad_tmhm/plhorf/metapt/plhroforiki/plhrof_metapt_index.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2009

   


ΜΠΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:https://www.unipi.gr/akad_tmhm/plhorf/metapt/proigmena_systimata_pliroforikis/plhrof_metapt_index.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2009

 

ΜΠΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.mba-unipi.gr/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

  


ΜΠΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/pms/org_dioik_epix_metapt_pms_index.html

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

  

ΜΠΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.unipi.gr/ode/tqm/index.php

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

 

ΜΠΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE ΜBA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/emba/files/info.htm

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-05-2009

  

ΜΠΣ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.sta.unipi.gr/actuarial/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=2

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-05-2009

 

 

Αναζήτηση στον ιστότοπο