ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΜΠΣ:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uop.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=199&Itemid=469

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-10-2009 

ΜΠΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uop.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=199&Itemid=469

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-09-2009

ΜΠΣ: α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) β) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας γ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uop.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=199&Itemid=469

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-09-2009 

ΜΠΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uop.gr/attachments/pmsa.pdf

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-08-2009 

ΜΠΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.uop.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=861&Itemid=468

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-07-2009 

ΜΠΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://tst.uop.gr/msc/

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-07-2009 

Αναζήτηση στον ιστότοπο